Descripció

Una àmplia zona de tallers ocuparà la Plaça Major del Poble, on hi podrem trobar demostracions en directe durant tota la jornada de la Fira, com el manteniment d’equipament de surf de neu i d’esquí, reparació de manteniment de sola, manteniment de cantells i enceratges.

Activitat gratuïta amb l’entrada al festival